Firma KiperTech Consulting realizuje projekt Rozszerzona Platforma Wirtualnej Rozrywki VEEP o numerze POIR.01.02.00-00-0155/17-00 wspólfinansowany ze srodków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Dzialanie 1.2 "Sektorowe programy B+R", Program Sektorowy GAMEINN. Calkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 1038901,50zl, dofinansowanie ze srodków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w kwocie nie przekraczajacej 781524,90zl. Okres realizacji 30 miesiecy. Start projektu styczen 2018.

Celem projektu jest stworzenie platformy (VEEP) umozliwiajacej prowadzenie zwirtualizowanych rozgrywek typu escape room. Zakladamy przygotowanie osprzetu i oprogramowania, które pozwola na polaczenie wirtualnej (lub rozszerzonej) rzeczywistosci z gra typu escape room. Rozwiazanie takie pozwoliloby na tworzenie wielu gier przez prosta zmiane wirtualnej scenografii (takze w czasie samej gry), przy zachowaniu realnej przestrzeni, w której poruszaliby sie gracze. Oprócz gier platforma mogloby zostac wykorzystana takze dla edukacji, szkolen specjalistycznych, czy wirtualnego muzeum. Proponowane rozwiazanie zaklada wykorzystanie w mozliwie duzym stopniu istniejacego sprzetu i oprogramowania.

Powrót

  • Ogloszenia Konkursowe
  •   © 2011 KiperTech Consulting